استفاده از تاکتیک قرار دادن تعمدی جامعه و نظام در مقابل دوگانه‌های ساختگی دوباره در حال تکرار است. این بار نیز ظاهراً قرار نیست بحث های کارشناسی فارغ از مسائل سیاسی موجب تصویب یا رد یک لایحه مهم شود. اتفاقی که قبلاً نیز در ماجرای برجام رخ داده بود؛ آن زمانی که منتقدان (با وجود صفت‌ها و القابی توهین آمیزی که دائماً از سوی دولت و رسانه‌های هم جهت با دولت به آنها داده می شد) خواهان گرفتن تضمین جدی از آمریکا برای انجام تعهدات و رفع تحریم‌ها شده بودند اما امضای جان کری به عنوان ضامن برجام به همه نشان داده می شد.